top of page
  • Skribentens bildTheresia (Zmarketing)

GDPR & Digital marknadsföring

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-lag som trädde i kraft den 25 maj 2018 med syftet att skydda medborgarnas personliga information online. Denna lag har haft en påverkan på digital marknadsföring, eftersom företag nu måste säkerställa att de samlar in, använder och lagrar personlig information på ett säkert sätt.

Företag måste nu tillhandahålla tydlig information till sina kunder om vilken information som samlas in och varför. De måste också tillåta kunder att be om radering av sin information när som helst. Företag måste också säkerställa att de har rättigheter för att använda kundens information, såsom samtycke eller legitimt intresse.


Den här lagstiftningen har också påverkat sättet som företag använder cookies på sina webbplatser. Cookies är små textfiler som lagras på en användares dator som hjälper företag att förstå hur kunder använder deras webbplats. Men efter GDPR, måste företag nu be om samtycke från sina besökare innan de använder cookies.

E-postmarknadsföring har också påverkats av GDPR. Företag måste nu säkerställa att de endast skickar e-post till kunder som har gett sitt samtycke till det. Företag måste också tillhandahålla en enkel väg för kunder att avsluta sin prenumeration från framtida e-postmeddelanden.

Även om GDPR har gjort det svårare för företag att samla in och använda personlig information för marknadsföring, har det också givit konsumenter mer kontroll över deras personliga information. Företag måste nu använda mer kreativa metoder för att få kundens samtycke till marknadsföring, såsom att erbjuda exklusiva erbjudanden eller innehåll för de som samtycker.


I sammanfattning, GDPR har haft en påverkan på digital marknadsföring genom att begränsa företagens förmåga att samla in, använda och lagra personlig information. Men det har också gjort det mer nödvändigt för företag att vara transparanta och tillåta kunder att ha kontroll över deras information. Företag måste nu använda mer kreativa metoder för marknadsföring, medan fortfarande följer GDPR-regler för att upprätthålla integriteten för kundernas personliga information och skydda deras rättigheter.


Behöver ditt företag bli mer digitalt?

Digital marknadsföring är komplext och man får bara resultat om allt sitter ihop. Därför har Zmarketing kompetens att klara alla delar. Du kan lita på att Zmarketing tänker på helheten av ditt företag och hjälper dig att bygga din digitala synlighet.Comments


bottom of page